Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Beauty and Wings versie 01-07-2017

2.1 Als de klant een definitieve reservering doet bij Beauty and Wings, geeft de klant automatisch aan

Artikel 1. Algemeen

1.1 Alle tussen Beauty and Wings en de klant gesloten, of te sluiten overeenkomsten, worden beheerst door de
navolgende voorwaarden.

Artikel 2. Reserveringsvoorwaarden

akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.

2.2 Indien Beauty and Wings een reservering aanneemt van de klant, draagt zij zorg voor het verstrekken van de
Algemene Voorwaarden.

2.3 Zodra door de klant een reservering is gedaan, zal door Beauty and Wings een factuur worden opgemaakt en
verstuurd. De reservering wordt definitief gemaakt zodra door de klant is voldaan aan betalingsvoorwaarden
zoals vermeld in deze Algemene Voorwaarden onder Artikel 3.

Artikel 3. Betalingsvoorwaarden

3.1 Om de afgesproken datum en opdracht definitief te reserveren dient uw betaling binnen te zijn binnen 14
dagen na factuurdatum, en altijd voor uw opdrachtdatum.

3.2 Indien uw opdracht geboekt is, minder dan 14 dagen voor de opdrachtdatum, dient u zorg te dragen voor een
betaling voor de opdracht datum. Uitzonderingen worden alleen gemaakt na overleg en met goedkeuring van
Beauty and Wings.

3.3 Indien uw betaling niet tijdig binnen is zonder dat u contact heeft opgenomen, dan behoudt Beauty and Wings
zich het recht voor uw reservering te annuleren en de datum vrij te geven.

3.4 Indien u niet kunt voldoen aan de betalingsvoorwaarden dient u dit binnen de betalingstermijn aan te geven
per mail. In overleg, en met goedkeuring van Beauty and Wings, kan worden afgeweken van de geldende
reserverings- en betalingsvoorwaarden.

U kunt uw betaling overmaken op rekeningnummer NL 90 SNSB 0903 2577 85 ten name van, Beauty and Wings te Oldebroek, onder vermelding van uw factuurnummer.

Artikel 4. Annuleringsvoorwaarden

4.1 Indien u de opdracht wilt annuleren na het verstrijken van de betalingstermijn en binnen 3 weken voor de
opdrachtdatum, brengen wij u een bedrag van € 95,- in rekening voor annuleringskosten.

4.2 Indien u na betaling uw opdracht toch wilt annuleren zullen wij zorgdragen voor 50% restitutie van het
totaal factuurbedrag met een minimum door u te betalen bedrag van €95,-

4.3 Indien u uw opdracht minder dan 24 uur voor de opdrachtdatum wilt annuleren dan betaald u het volledige
factuurbedrag. (mits aantoonbaar overmacht)

4.4 Na het reserveren van uw opdracht ontvangt u uw factuur. Deze factuur heeft een betalingstermijn van 14
dagen, dit in verband met uw wettelijke bedenktijd. Binnen deze 14 dagen kunt uw opdracht altijd kosteloos
annuleren.

4.5 Indien de opdracht geannuleerd wordt door Beauty and Wings, zullen wij het volledige bedrag aan u terug
storten.

4.6 In geval van slecht weer (zie ook artikel 5.3) kan de opdracht in overleg worden verzet, echter zal de
betalingstermijn van de factuur wel worden gehandhaafd.

4.7 Wanneer u een opdracht heeft geboekt en betaald, maar onverhoopt niet kunt deelnemen, dan is deze
overdraagbaar. Dit dient u ten alle tijden kenbaar te maken aan Beauty and Wings.

Artikel 5. Welzijn

5.1 Beauty and Wings is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het welzijn van hun dieren. De klant kan
door Beauty and Wings niet verantwoordelijk worden gehouden voor problemen omtrent welzijn.

5.2 Vanuit het oogpunt op Welzijn van de dieren kan door Beauty and Wings ten alle tijden besloten worden een
opdracht ter plaatse te annuleren, dan wel in aangepaste vorm voor te zetten.

5.3 Wij zullen onze vogels nooit vliegen naast de snelweg, spoorlijn onder een hoogspanningsmast. Daarnaast
kunnen er (weers)omstandigheden zijn waardoor de vogels niet verantwoord gevlogen kunnen worden, de op dat
moment verantwoordelijke roofvogelhouder kan hierdoor ten alle tijden beslissen zijn vogels niet te
vliegen. Wel zal Beauty and Wings er alles aan doen, om binnen de aanwezige mogelijkheden, de opdracht
naar tevredenheid af te ronden.

Artikel 6. Veiligheid

6.1 Beauty and Wings zal ten alle tijden zelf zorgdragen voor afzetting van een veilig werkveld voor de
vogels.

6.2 Aanwijzingen welke gegeven worden door personeel van Beauty and Wings dienen ten alle tijden te worden
opgevolgd. Indien hieraan geen gehoor wordt gegeven is Beauty and Wings niet aansprakelijk voor eventuele
opgelopen lichamelijke en/of materiele schades.

6.3 Beauty and Wings is voorzien van een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor eventuele ontstane
schade.

Artikel 7. Klachten en geschillen

7.1 Indien u een klacht heeft kunt u een mail sturen naar beautyandwings@outlook.com. Beauty and Wings zal
ten alle tijden proberen uw klacht zo goed mogelijk op te lossen. Wij hebben hiervoor een
klachtenprotocol dat u op onze website kunt vinden.

7.2 Mocht u na het melden van uw klacht volgens artikel 7.1 toch nog ontevreden zijn dan kunt u uw klacht
indienen via www.svrh.nl

Artikel 8. Stichting Verantwoord Roofvogels Houden

8.1 Beauty and Wings is aan gesloten bij, en voldoet aan de eisen van de Stichting Verantwoord Roofvogels
Houden. Op de website www.svrh.nl kunt u lezen waar deze stichting voor staat en wat u dus van ons kunt
verwachten.

Artikel 9. Publicaties

9.1 Wanneer u bij ons een fotoshoot of visagie opdracht boekt wordt altijd vooraf met u besproken waar u deze foto’s voor wilt gebruiken. Ook zal Beauty and Wings nooit zonder uw toestemming gebruik maken van fotomateriaal genomen tijdens een opdracht.

9.2 Wij leveren een fotoshoot altijd af met dubbele foto’s. De foto’s welke wij afleveren met logo zijn bedoelt voor bijvoorbeeld uw social media posts. Uiteraard leveren we iedere foto ook zonder logo voor uw prive gebruik.

9.3 Foto’s welke u gemaakt heeft tijdens een fotoworkshop kunt u uiteraard rechten vrij gebruiken. Wanneer u deze foto met ons deelt gaan wij er vanuit dat wij uw foto ook mogen gebruiken voor bijvoorbeeld reclame uitingen.

 

Beauty and Wings
Rustenburgsweg 42
8096 AB Oldebroek
web: www.beautyandwings.com
mail: beautyandwings@outlook.com
Facebook: facebook.com/beautyandwings
KvK: 51830604
BTW: NL193465000B01