Klachtenprocedure

INLEIDING

Beauty & Wings hecht aan tevreden relaties en we werken daarom steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening.
Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten worden gemaakt en misverstanden ontstaan. Als U ontevreden bent over één van onze medewerkers, over onze dienstverlening of wat voor aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen we U nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en we zoeken samen naar een passende oplossing.

TELEFONISCH OPLOSSEN VAN EEN KLACHT
Vaak kunnen klachten het beste tijdens een goed gesprek (telefonisch of persoonlijk) worden opgelost; wij vragen U daarom eerst contact op te nemen voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak.
Als de klacht een bepaalde persoon betreft, heeft het de voorkeur dat U eerst probeert om met de betreffende persoon tot een oplossing te komen.

FORMELE SCHRIFTELIJKE KLACHTENPROCEDURE
Is uw probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen. Dit kan via mailadres beautyandwings@outlook.com

VERLOOP PROCEDURE
De gang van zaken is daarna als volgt: we nemen binnen 3 werkdagen na ontvangst van de email contact op om samen met u en eventueel andere betrokkenen te overleggen om tot een bevredigende oplossing te komen. Onze doelstelling is om uw klacht in ieder geval binnen drie weken af te handelen. Mocht dit uitlopen, dan wordt u over de reden daarvan geïnformeerd en ook verder op de hoogte gehouden van de voortgang van de procedure. Uiteraard ontvangt u na afronding een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure.

ASPECTEN KLACHTENREGELING
Alle aspecten van de afhandeling van uw klacht worden vastgelegd. Uiteraard zal zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie worden omgegaan.
In bepaalde situaties kan het noodzakelijk zijn om extern advies in te winnen bij de branche organisatie de SVRH: www.svrh.nl en/of andere professionele onafhankelijke instanties. Met het indienen van uw formele klacht wordt U daarom toestemming gevraagd om (kopieën van) relevante stukken ter beschikking te stellen aan die eventuele deskundigen.

Tot slot: indien U een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U kunt er zeker van zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van onze organisatie en ons uiterste best doen om maatregelen te nemen om herhaling van het betreffende probleem te minimaliseren.

 

Team Beauty & Wings